Savada 3

PERIOD IZVOĐENJA RADOVA
2019
LOKACIJA
Tošin Bunar 181, Beograd
INVESTITOR
Neimar V
KOLIČINA ISPORUČENOG BETONA
?